Καθόλου απίθανο δεν φαντάζει πλέον το να επιστρωθούν χιλιόμετρα δρόμων με ανακυκλωμένο πλαστικό. Η αρχή έγινε το πρωί της Παρασκευής στα Ν. Μουδανιά στη βάση μιας δοκιμής της μεθόδου, που εφαρμόζει ήδη η εταιρεία “Makrebur-The plastic roads” σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Πρώτος ο Δήμος Νέας Προποντίδας θέλησε μέσα από αυτή την προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει, ώστε όλοι μαζί, πολιτεία, φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες, να πετύχουμε την καλύτερη διαχείριση των πλαστικών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕΧ, Γιάννης Γιώργος είπε χαρακτηριστικά: “Υψηλού συμβολισμού κίνηση από τον Δήμο Προποντίδας,που δίνει το σύνθημα πως η Αυτοδιοίκηση και καινοτόμα μπορεί να κινηθεί στην κατασκευή δημοσίων έργων,και η κυκλική οικονομία μπορεί να προωθηθεί απ’αυτήν!Η κατασκευή οδικών έργων με την χρήση ασφαλτομίγματος που στη σύνθεσή του περιλαμβάνεται ανακυκλώσιμο πλαστικό,δίνει το έναυσμα για την πράσινη ανάπτυξη που ήδη ξεκίνησε!”.