Με σταθερά βήματα η Ελληνικός Χρυσός προχωρά στον οδικό χάρτη που έχει θέση σε εφαρμογή προκειμένου να οδηγήσει την εταιρεία σε βιώσιμα επίπεδα και να δημιουργήσει τις προοπτικές για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας με ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βασική προτεραιότητα της εταιρείας κατά τη μεταβατική και καθοριστική αυτή περίοδο είναι η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Ενδεικτικό στοιχείο της προσπάθειας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση (διατήρηση θέσεων εργασίας) είναι η ενίσχυση της Ολυμπιάδας με επιπλέον προσωπικό από τις Μαύρες Πέτρες. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν όμως, καθοριστικής σημασίας, για την επίτευξη του εγχειρήματος, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας στο μεταλλείο που εφόσον επιτευχθεί θα επηρεάσει θετικά μια σειρά από άλλα ορόσημα, όπως η εύρεση χρηματοδότησης και η έναρξη των Σκουριών.

 

Παράγοντας που καθορίζει την έναρξη εργασιών στις Σκουριές

Όπως πολλές φορές έχει γίνει γνωστό το τελευταίο διάστημα, καθοριστικής σημασίας, στο παρόν διάστημα, είναι να στηριχθεί η εταιρεία στις δικές της δυνάμεις και να μπορεί να κινηθεί αυτόνομα και βιώσιμα χωρίς ενέσεις δανειοδότησης. Αυτό συνεπάγεται την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού με το οποίο θα επιτευχθεί η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της απόδοσης στο μεταλλείο. Εργαλεία για τα παραπάνω είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων παραγωγικότητας.

Εξάλλου, όσον αφορά τις Μαύρες Πέτρες, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν, ότι οι εργαζόμενοι του μεταλλείου, θα απασχοληθούν στην πλειοψηφία τους στην Ολυμπιάδα και στη συνέχεια στις Σκουριές καθώς θα προχωρούν τα κατασκευαστικά έργα. Επίσης, αρκετοί εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις Μαύρες Πέτρες για τη συντήρηση του μεταλλείου και την υποστήριξη των γεωλογικών ερευνών η επιτυχία των οποίων θα είναι καθοριστική για την επάνοδό του σε παραγωγή.