Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο χωριό της Αθύτου από τον δήμο και την κοινότητα.


Οι παρεμβάσεις μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εργασίες ανάπλασης στη περιοχή Χαμπεζεικα και συντήρηση του παραδοσιακού καλντεριμιού

Επίσης εργασίες πραγματοποιούνται και στο Δημοτικό νεκροταφείο.