Περίπου 30.000 δικαιούχοι αναδρομικών θα δουν από το απόγευμα σήμερα έως αύριο, στην εκπνοή του χρόνου, να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους τα καθυστερημένα αναδρομικά.

Αναλυτικά τα ποσά που θα καταβληθούν σε 5.438 δικαιούχους αναδρομικών από διακοπή και επαναχορήγηση αναπηρικών συντάξεων το ποσό των 9.114. 506 ευρώ. 

-Σε 15.434 δικαιούχους αναδρομικών από την αναπροσαρμογή λόγω του νόμου 4670/20 το ποσό των 4.010.388 ευρώ.

-Σε 2.388 δικαιούχους αναδρομικών λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεων χηρείας από 50 σε 70% το ποσό των 7.966.301 ευρώ.

-Σε 200 δικαιούχους αναδρομικών λόγω απασχόλησης το ποσό των 51.858 ευρώ.

-Σε 6.449 δικαιούχους αναδρομικών καταβολής μίας επιπλέον σύνταξης το Μάιο του 2019 το ποσό των 1.686.431 ευρώ.

Το συνολικό ποσό είναι 22.829.486 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ με την καταβολή των αναδρομικών αυτών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αρχείων. Απομένουν περιπτώσεις με ελλιπή καταχωρηθέντα στοιχεία στα αρχεία τα οποία αναζητούνται.