Συναγερμό για τις αντοχές του συστήματος υγείας στη Θεσσαλονίκη σημαίνουν τα ευρήματα στα αστικά λύματα της πόλης για τη συνύπαρξη των μεταλλάξεων Δέλτα και Όμικρον, το ιικό φορτίο της οποίας μάλιστα, έφτασε στο 60%.

Την εκθετική αυτή διασπορά του στελέχους Όμικρον στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά και διατήρηση του φορτίου του στελέχους Δέλτα δείχνουν συγκεκριμένα οι τελευταίες μετρήσεις της Ομάδας Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ στα αστικά απόβλητα της πόλης.

Από τις αναλύσεις καθημερινών δειγματοληψιών λυμάτων που αφορούν το διάστημα 19/12 έως τις 29/12 προκύπτει ότι το ιικό φορτίο του στελέχους Όμικρον διπλασιάζεται ανά 1,86 ημέρες, όπως φαίνεται και στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συνολικά, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, η συχνότητα εμφάνισης του Όμικρον αυξήθηκε από το 3,5% στο 60,3% στο σύνολο των ανιχνεύσιμων στελεχών.

Επιπλέον, από τη σύγκριση του συνολικού ιικού φορτίου με εκείνο του Όμικρον προκύπτει ότι η διασπορά του Δέλτα δεν μειώνεται από τις 19/12 και μετά.

Αυτό, όπως επισημαίνουν τα μέλη της Ομάδας του ΑΠΘ, συνιστά σημείο προβληματισμού, καθώς το στέλεχος Δέλτα είναι πιο λοιμογόνο και είναι υπεύθυνο για σημαντική επιβάρυνση του συστήματος υγείας κατά την περίοδο πριν από την ανάδυση του Όμικρον, και ιδίως τον μήνα Νοέμβρη.