Χρήσιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση της Τουριστικής Πολιτικής σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας δίνει το έργο «Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα» έχει ως βασικούς στόχους μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, την αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου και την διευκόλυνση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και των συμπράξεων με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών. Το εν λόγω Έργο έρχεται από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Δευτερογενώς δημοσιευμένα στοιχεία παρείχαν τη βάση της ανάλυσης που εκπόνησαν ειδικοί, ώστε να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στην ΠΚΜ οι ενδεικτικοί επιλεγμένοι προορισμοί για τους οποίους στα πλαίσια του Έργου αναπτύχθηκε ολοκληρωμένη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής τους ανάπτυξης, είναι η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και η Πιερία (Όλυμπος και Ακτές).

Για την τουριστική ανάπτυξης της Περιφέρειας προτείνεται η ενίσχυση του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε όλη την Περιφέρεια, η εδραίωση της Θεσσαλονίκης ως βασικού τουριστικού πόλου διεθνούς ενδιαφέροντος (City Break, MICE, homeport κρουαζιέρα, Γαστρονομικός και Αθλητικός Τουρισμός), η ανάδειξη της Χαλκιδικής σε προορισμό Sun & Beach υψηλού επιπέδου, η περαιτέρω ενίσχυση της Πιερίας στο Sun & Beach καθώς και η τουριστική αξιοποίηση του διεθνούς brand name «Όλυμπος».

Συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, εδραιωμένο και ιδιαίτερα αναπτυγμένο προϊόν θεωρείται το Sun & Beach. Δυνατότητα ανάπτυξης / ανάδειξης σε εδραιωμένο / ιδιαίτερα ανεπτυγμένο προϊόν έχουν: Ναυτικός Τουρισμός (yachting) και ο Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Τουρισμός και ο Γαστρονομικός.

Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύων προϊόν για τη Χαλκιδική είναι ο Τουρισμός MICE ((Meetings, Incentives, Conferences, Exibitions) διοργάνωση συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων, ταξιδίων κινήτρων και άλλων εκδηλώσεων. Στην ίδια κατηγορία (Υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη υποστηρικτικό / δευτερεύων προϊόν) στη Χαλκιδική, ανήκει ο Οικοτουρισμός, ο Αθλητικός Τουρισμός, και ο Τουρισμός Ευεξίας.

Αντιθέτως, προϊόν με χαμηλή σημασία και δυνατότητα ανάπτυξης για τη Χαλκιδική θεωρείται η Κρουαζιέρα, το CityBreak και ο Αγροτουρισμός.

Αξίζει να δει κανείς ποιες είναι οι αγορές στόχοι για κάθε προϊόν. Υφιστάμενες, εδραιωμένες αγορές για τη Χαλκιδική είναι: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Κύπρος, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Ρουμανία.

Υφιστάμενες ή και νέες αγορές-στόχοι προς ανάπτυξη είναι: Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Βέλγιο, Γαλλία, Τουρκία. Επίσης ο εγχώριος Τουρισμός που ενδιαφέρεται για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Χαλκιδική με πλησιέστερο προορισμό την Πιερία εμφανίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχει εδραιώσει έστω και ένα προϊόν, το Sun & Beach, που λείπει από τις Ακτές Πιερίας βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων.