Σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του Στανού Χαλκιδικής, ανταποκρίνεται η συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επισκευή και συντήρηση του οδικού άξονα Αρναίας – Στανού.

Με την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης και αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη, διατυπώθηκαν οι όροι δημοπράτησης και ο Δήμος Αριστοτέλη θα είναι ο φορέας που θα προβεί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του έργου και επιλογής του αναδόχου, της εκτέλεσης και παραλαβής του. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00 € και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος επενδυτικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους περίπου 1.500μ και πλάτους 7,5μ,. Οι εργασίες περιλαμβάνουν: Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος, διαμόρφωση των κλίσεων του δρόμου, όπου απαιτείται με κατασκευή βάσης οδοστρωσίας , προεπάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα.

Αξίζει να σημειωθεί με τη σύμπραξη Δήμου Αριστοτέλη και Περιφέρειας ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2020 η προηγούμενη φάση αποκατάστασης σε σημεία που παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

«Δίνουμε οριστική απάντηση σε ένα διαχρονικό αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου και των κατοίκων του Στανού. Ευχαριστούμε τη Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαιτέρως  τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο, για τη συμβολή στην χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από πόρους της Περιφέρειας. Παράλληλα συνεχίζουμε την αναβάθμιση του άξονα Στανού-Μελισσουργού, ενώ στην Κοινότητα Στανού, όπως και στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη, συνεχίζουμε, με ίδιους πόρους και μεταλλευτικά τέλη, εργασίες ασφαλτοστρώσεων στο εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισμών. Καθημερινότητα και υποδομές, αποτελούν σταθερά την πρώτη μας έγνοια», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στ. Βαλιάνος.