Οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέων θεσμικών συλλογικών οργάνων σε Δήμους και Περιφέρειες για νέα προεδρεία Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και μελών στις Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής ήταν κανονικά να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, στο κλείσιμο ακριβώς δύο χρόνων αυτοδιοικητικής θητείας για τους Δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών οι δημαιρεσίες μετατέθηκαν για τις 7 Νοεμβρίου. Ο λόγος ήταν ότι, με βάση το νέο εκλογικό θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ, η αυτοδιοικητική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στη συνέχεια, με νέα εγκύκλιο οι δημαιρεσίες μετατέθηκαν για την πρώτη Κυριακή του 2022, δηλαδή την Κυριακή που μας πέρασε, για να διεξαχθούν τελικά την Κυριακή 9 Ιανουαρίου.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, θα έχουμε εκλογή νέου Προεδρείου  δημοτικού συμβουλίου,  καθώς και ορισμό Προέδρου και μελών στις δύο σημαντικές Επιτροπές του Δήμου, την Οικονομική και την Ποιότητας Ζωής.

Συγκρότηση προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:

α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου (πλειοψηφία).

β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από τη μειοψηφία και

γ) ο γραμματέας προέρχεται από τις λοιπές παρατάξεις.

Η εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής και ποιότητας ζωής θα γίνει όπως ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο. Τα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής επιτροπής, ήτοι αντιδήμαρχοι ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

Πιθανό είναι το σενάριο σε κάποιους δήμους του νομού, στην ίδια συνεδρίαση να ανακοινωθεί και το νέο Διοικητικό Σχήμα, δηλαδή είτε παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, είτε αντικατάστασή τους.