Με νέα ευχάριστα ξεκίνησε το έτος 2022 για τις τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Πολυγύρου, οι οποίες θα λάβουν τα ακόλουθα:

α) με την υπ. αριθμ. 155/2021 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέχεται 50% μείωση των Δημοτικών τελών για όσους έχουν εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ,

β) με την υπ’ αριθμ. 45/2021 ομόφωνη απόφαση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου του Δήμου Πολυγύρου παρέχεται έκπτωση 20% στα δίδακτρα του Δημοτικού Ωδείου ανεξαρτήτως εισοδήματος και

γ) οι τρίτεκνες οικογένειες αποκτούν πρόσβαση για τις αγορές τους στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης και πλέον θα έχουν δικαίωμα εισόδου με επίδειξη της (θεωρημένης κατ’ έτος) κάρτας μέλους του συλλόγου.

Παράλληλα συνεχίζουν να ισχύουν οι εκπτώσεις του επιμελητηρίου Χαλκιδικής και οι εκπτώσεις που παρέχουν οι τοπικές επιχειρήσεις.