Σε μία ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπεται, πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον Δήμο της Νέας Προποντίδας.

Η σύνθεση του Προεδρείου παραμένει η ίδια, καθώς στη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. επανεξελέγη η κα. Δέσποινα Ραμανδάνη,
Αντιπροέδρου, ο κ. Παύλος Ξηροστυλίδης και Γραμματέως, η κα. Θεοδώρα Μαυρομιχάλη.

Για τις επιτροπές ισχύουν τα εξής:

Εκλεγμένα μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά

1. Χατζηαλέξης Δημήτριος

2. Εμμανουηλίδου Αθανασία

3. Μηκέ Χριστίνα

4. Τσούφης Δημήτριος

5. Ιορδανίδου Πελαγία

6. Γιακαγιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά

1. Τσιρούδας Φώτιος

2. Τσικαρίδης Παναγιώτης

3. Σαρόγλου Χαράλαμπος

4. Πασσαλής Κωνσταντίνος

5. Καμπάνης Κωνσταντίνος

6. Μωϋσίδης Μωϋσής

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται και από τον Δήμαρχο, Εμμανουήλ Καρρά, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο (2) Αντιδημάρχους που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου.

Εκλεγμένα μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη

1. Εμμανουηλίδου Αθανασία

2. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος

3. Σαρόγλου Παναγιώτης

4. Ασβεστάς Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος

5. Ξηροστυλίδης Παύλος

6. Πασσαλής Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μπομπότας Γεώργιος

2. Τσιρούδας Φώτιος

3. Τσικαρίδης Παναγιώτης

4. Μωϋσίδης Μωϋσής

5. Ιορδανίδου Πελαγία

6. Γιακαγιάς Ιωάννης

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται και από τον Δήμαρχο, Εμμανουήλ Καρρά, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο (2) Αντιδημάρχους που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου.