Ομόφωνα επανεξελέγη στη θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου η Μαρία Σαράντη ύστερα από τη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

Η Μαρία Σαράντη έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης και συνεχίζει ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.