Στον ορισμό αντιδημάρχων με θητεία από 1/1/2002 ως 31/12/2023 προχώρησε η δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις.

Ειδικότερα:

– Ορίζεται αντιδήμαρχος η δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας Φωτεινή Μίζογλου με αρμοδιότητες

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων
 • Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Τέλεση Πολιτικών γάμων

 

– Ορίζεται αντιδήμαρχος ο δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Παύλος Παντζίκης με αρμοδιότητες:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος)
 • Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
 • Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας

 

– Ορίζεται αντιδήμαρχος ο δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Βασίλειος Στακινός με αρμοδιότητες:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Περιβάλλοντος – Κοιμητήρια, Σφαγεία, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ)
 • Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας
 • Εποπτεία Θεμάτων Παιδείας

Τέλεση Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης

 

– Ορίζεται αντιδήμαρχος ο δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Ιωάννης Μιτελούδης  με αρμοδιότητες:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση)

Ορίζεται αντιδήμαρχος η δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Στυλιανή Δάλλα  με αρμοδιότητες

 • Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού)

Πρώτος Αναπληρωτής δημάρχου ορίζεται ο Βασίλειος Στακινός και δεύτερος ο Παύλος Παντζίκης.