Κοινοβουλευτική ερώτηση κατέθεσαν 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μετά από πρωτοβουλία της Κυριακής Μάλαμα, σε σχέση με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την κατάτμηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης των βοοειδών, με τέτοιο τρόπο που να ευνοούνται οι εισαγωγές, οι έμμεσες “ελληνοποιήσεις” κι η πριμοδότηση αποκλειστικά της σταβλισμένης και βιομηχανικής κτηνοτροφίας.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, με το νέο μοντέλο συνδεδεμένης ενίσχυσης όλα τα χρήματα θα καταλήξουν στις μεγάλες μονάδες πάχυνσης βοοειδών, που λειτουργούν αποκλειστικά σε ένα μοντέλο σταβλισμένης κτηνοτροφίας. Ο σχεδιασμός αυτός οδηγεί σε αφανισμό τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και τις κτηνοτροφικές εκτροφές των αυτόχθονων φυλών βοοειδών. Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡ|ΙΖΑ ΠΣ καλούν την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα να απεργάζεται σενάρια αφανισμού του μικρού κτηνοτρόφου της χώρας, μέσα από την διοχέτευση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων μόνο στους μεγάλους παίκτες και στις βιομηχανικές μονάδες πάχυνσης βοοειδών και να στηρίξει τον μικρό κτηνοτρόφο με ουσιαστικές ενισχύσεις και με ελαφρύνσεις στις δαπάνες του κόστους παραγωγής.