Σύμφωνα με ενημέρωση του Κέντρου Μελισσοκομίας Χαλκιδικής γίνεται γνωστό προς τους μελισσοκόμους του νομού ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις 3.1 Αντικατάσταση Κυψελών και 3.2 Οικονομική Ενίσχυση της Νομαδικής Μελισσοκομίας για το έτος 2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και για τις δυο δράσεις είναι η Τετάρτη 10-2-2021.

Πιο αναλυτικά πρόκειται για τις εξής δράσεις:

1) Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

Ενίσχυση της δαπάνης για την προμήθεια καινούργιων κυψελών μέχρι και 10% επί των κατεχόμενων καθώς και της δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κινητών βάσεων μέχρι και 20% επί των κατεχόμενων. Τα παραστατικά αγοράς πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2021 έως και την 20η Μαΐου 2022.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσοσμηνών.

β) να έχουν καταθέσει δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021.

2) Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, από τον μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον και σε απόσταση τουλάχιστον 50 km, κατά το χρονικό διάστημα από την 11η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 20η Ιουνίου 2022.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια :

α) να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της οικογενειακής παραγωγής τους να είναι 5.000 €

γ) να έχουν καταθέσει δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021.