Παλαιοχώρι και Νεοχώρι είναι οι δυο κοινότητες που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ακόμα.

Η πληροφόρηση από το ΔΕΔΔΗΕ είναι ότι τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί με πεσμένα δέντρα επάνω στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή συνεργεία υλοτομούν τα πεσμένα δέντρα.

Η ηλεκτροδότηση είναι θέμα χρόνου, ίσως στην επόμενη ώρα.

Στα Νέα Ρόδα ολοκληρώνεται εντός ώρας περίπου η βλάβη στην περιοχή της Σαρακήνας.