Ολοκληρώθηκε στον δήμο Κασσάνδρας η διαδικασία εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το υπόλοιπο της παρούσας δημοτικής θητείας, δηλαδή έως τις 31-12-2023.

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει χωρίς αλλαγές:
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
Οι νέες συνθέσεις στις επιτροπές έχουν ως εξής

 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά

 1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 4. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αναπληρωματικά

 1. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 2. ΠΑΝΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 3. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 4. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται και από τη Δήμαρχο, Αναστασία Χαλκιά, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο (2) Αντιδημάρχους που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά

 1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 3. ΤΣΕΛΕΠΗ – ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
 4. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Αναπληρωματικά

 1. ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 4. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται και από τη Δήμαρχο, Αναστασία Χαλκιά, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο (2) Αντιδημάρχους που θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου