Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Α.Σ. Χαλκιδικής ξεκίνησε η παραλαβή τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων 2021 για την επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών ειδικού καθεστώτος.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην πρώτη υποβολή θα πρέπει να προσκομίσουν σύντομα τα πρωτότυπα τιμολόγια στην “Ένωση”.

(Διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο τους παραγωγούς ειδικού καθεστώτος οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων).

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2373021308 -2373021309
Ωράριο λειτουργίας 8:00 π.μ. με 2:00 μ.μ. καθημερινά.