Ένα από τα πλέον σημαντικά έργα του δήμου Κασσάνδρας στην Κασσάνδρεια, επιχορηγήθηκε με 400.000,00 ευρώ.

Πρόκειται για την παρέμβαση «Έργα πρόληψης φυσικών καταστροφών και αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων του οικισμού της  Κασσανδρείας», με στόχο να δημιουργηθούν υποδομές για την αντιπλημμυρική θωράκιση πολυσύχναστων σημείων και τη διασφάλιση της ομαλής πρόσβασης των μαθητών και πεζών στον προορισμό τους.

Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων βελτίωσης και επέκτασης του δικτύου αποστράγγισης των όμβριων υδάτων θα αντιμετωπιστούν τα συστηματικά πλημμυρικά φαινόμενα που εντοπίζονται συνεχώς στο συγκεκριμένο τμήμα του οικισμού.
Ειδικότερα, το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός δικτύου αποστράγγισης όμβριων υδάτων του οικισμού της Κασσάνδρειας του Δήμου Κασσάνδρας και ειδικότερα στο βορειο-ανατολικό τμήμα του οικισμού όπου χωροθετούνται το Γυμνάσιο-Λύκειο Κασσάνδρειας, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Κασσάνδρειας,το Δημοτικό σχολείο,το  νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Στάδιο Κασσάνδρειας αλλά και οι γύρω κατοικίες.

«Με το εν λόγω έργο, θα λυθεί το χρόνιο πρόβλημα και διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κίνηση μαθητών πεζών και οχημάτων προς τα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα,καθώς και προς τις κατοικίες της περιοχής, και θα προστατευτούν οι παρακείμενες δημοτικές υποδομές καθώς και οι αντίστοιχες ιδιωτικές», αναφέρει σχετικά ο Δήμος Κασσάνδρας.

#dimoskassandras #kassandreia #erga