Συμπληρώνεται ο μηχανολογικός στόλος του Δήμου Πολυγύρου με την προμήθεια νέων μηχανημάτων έργων.
Συγκεκριμένα, υπογράφηκε η σύμβαση με την εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε για την προμήθεια ενός (1) καινούριου χωματουργικού μηχανήματος εκσκαφέα- φορτωτή ελαστικοφόρου με ταχυσύνδεσμο, με επιπλέον κάδο και βραχόσφυρα και δύο (2) μικρών φορτωτών ελαστικοφόρων με σύστημα θέρμανσης/ ψύξης και δύο (2) χορτοκοπτικά εξαρτήματα.
Τα μηχανήματα θα είναι εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR και ο συνολικός προυπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) ευρώ και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
“Με στοχευμένες παρεμβάσεις βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
Κάθε μέρα και πιο δυνατοί” συμπλήρωσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.
Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι