Σε εξέλιξη βρίσκονται  οι εργασίες του Δημοτικού Σχολείου Ν. Σιλάτων ενώ  προχωράει η μελέτη για κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείου στοχεύουν στην αποκατάσταση της συνολικής στατικής επάρκειας του κτίσματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονιστικών διατάξεων, για την αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις συμπεριφοράς, λόγω της χρήσης του κτηρίου.

Για το σχεδιασμό αυτό, έχουν ακολουθηθεί οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 3-11-2022.

Αναφορικά με την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου σύμφωνα με τον Δήμο Νέας Προποντίδας, αφού συντάχθηκε το πρακτικό καταλληλότητας και εγκρίθηκε το κτιριολογικό σχέδιο, την τρέχουσα χρονική περίοδο εκπονείται η μελέτη του έργου.