Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς που θα υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2022 ότι σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

• Θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια μέσω της εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.(μέσω λογιστή) ανεξαρτήτου ποσού μισθώματος (ακόμη και μηδενικό ποσό μίσθωσης) και ανεξαρτήτου συγγένειας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων (ακόμη και μεταξύ συζύγων).

• ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

• Μεγάλη προσοχή στην έγκυρη έναρξη και την λήξη μίσθωσης ώστε να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου την καλλιεργητική περίοδο. Ειδικά για αροτραία αγροτεμάχια τα ενοικιαστήρια θα πρέπει να έχουν έναρξη το αργότερο μέχρι 31/1/2022 .

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον λογιστή σας και την «Ένωση» Τηλ. 2373021308 /2373021309