Οι κάτοικοι του Δήμου Κασσάνδρας που δεν έχουν ακόμη απογραφεί (για οποιοδήποτε λόγο) οφείλουν να στείλουν άμεσα μήνυμα με τα εξής στοιχεία:

 Ονοματεπώνυμο

 Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας

 Σημείο του κτηρίου (είτε ως στίγμα από την εφαρμογή “google maps” είτε περιγραφικά)

Για την Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας:damoiridis@kassandra.gr

Για την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης:ekoniali@kassandra.gr