Τόνοι φερτών υλικών απομακρύνονται από την παραλία της Ολυμπιάδας στο πλαίσιο καθαρισμού μιας ακτογραμμής 5 χιλιομέτρων. Η κακοκαιρία «Μπάλος» που χτύπησε τη Χαλκιδική στις 14 Οκτωβρίου 2021 είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στην Ολυμπιάδα.

Οι χείμαρροι κατέβασαν, τότε,  στην παραλία από ξύλα και κλαδιά ενώ το ίδιο συνέβη από τα κύματα που έσκασαν στην ακτή. Φερτά απορρίμματα που στοιβάχτηκαν εκεί εωσότου βγει η εργολαβία για τον καθαρισμό της ακτής.

Σήμερα εργάζονται για τον καθαρισμό της παραλίας 3 μηχανήματα (μια τσάπα, ένα φορτηγό και ένα gcb), που επιχειρούν από την Ολυμπιάδα ως τη θέση Κρινάκια. Η εταιρεία  «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» έχει αναλάβει το κόστος της εργολαβίας. Ο καθαρισμός αναμένεται να διαρκέσει ένα 20ημερο.