Μείωση παρουσίασε ο αριθμός των κρουσμάτων Covid-19 στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) την εβδομάδα 17-23 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Υγειονομική Επιτροπή του ΑΠΘ, ο αριθμός των φοιτητών που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό ανά τμήμα κυμάνθηκε από 0 έως 16 κρούσματα (σε ένα τμήμα), με τον μέσο όρο ανά τμήμα να είναι 5,4 κρούσματα.

Συγκεκριμένα, επί συνόλου 51.577 ενεργών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, 2.291 μελών Διδακτικού και λοιπού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) και 237 μελών Διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων την εβδομάδα 17/1-23/1/2022 καταγράφηκαν:

– Σε φοιτητές 220 κρούσματα, έναντι 446 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα 10/1-16/1/2022.

– Σε διδακτικό και λοιπό προσωπικό 6 κρούσματα έναντι 26 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

– Σε διοικητικό προσωπικό 3 κρούσματα έναντι 7 την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούνται στην πανεπιστημιακή κοινότητα από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, η σταδιακή αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων τις δυο τελευταίες εβδομάδες προκύπτει επίσης από τα δεδομένα των μη επιτρεπτών παρουσιών σε χώρους του ΑΠΘ που παρέχει η πλατφόρμα του Edupass, στην οποία διαφαίνεται μια σταθεροποίηση των αριθμών μετά τη σταδιακή μείωση που ακολούθησε την περίοδο των εορτών, ενώ ακόμη πιο βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η χρονική εξέλιξη των μη επιτρεπτών παρουσιών σε χώρους του ΑΠΘ για τα μέλη ΔΕΠ.