Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Υπεύθυνος του Τομέα
Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Κινήματος Αλλαγής Πάνας Απόστολος, προς τον Υπουργό
Οικονομικών, προωθώντας το αίτημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, για τη στήριξη των
επιχειρήσεων της Χαλκιδικής.

Ο κ. Πάνας στην παρέμβασή του αναφέρει, πως σύμφωνα με τον Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, λόγω της μεγάλης διάρκειας της
οικονομικής κρίσης αλλά και της διετούς υγειονομικής κρίσης, εμφανίζονται εξαντλημένες
και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα βιωσιμότητας, ειδικά και έπειτα από τις υψηλές
χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, που έχει συρρικνώσει τα οικονομικά τους και
εκτοξεύσει το κόστος λειτουργίας τους.

Παράλληλα ο Βουλευτής, προωθεί και τα μέτρα που προτείνει το Επιμελητήριο σχετικά με
τη μετατροπή του συνόλου της ενίσχυσης που δόθηκε με τη μορφή της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής στις επιχειρήσεις, σε μη επιστρεπτέες προκαταβολές, για όλες εκείνες τις
επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται και συνάμα την αύξηση του ποσού της
επιδότησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, με ταυτόχρονη χρονική επέκταση του
προγράμματος επιδότησης από την πολιτεία για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η
ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά : « Η παρέμβασή μου σε συνέχεια των εισηγήσεών μου στη
Βουλή στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη στήριξη και
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, έρχεται να προωθήσει τα δίκαια αιτήματα του
επιχειρηματικού κόσμου, της κοινωνίας και των εργαζομένων της Χαλκιδικής. Είναι η πλέον
κατάλληλη στιγμή να καταστρωθεί συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, που θα ανακουφίσει
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να διατηρηθούν και οι πολύτιμες θέσεις εργασίας».

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς το Προεδρείο της Βουλής
Για τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ : « Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων της Χαλκιδικής».
Κύριε Υπουργέ,
Σας προωθώ την με αριθ. πρωτ.:159/25-01-22 επιστολή του Προέδρου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. με το οποίο ζητά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις.
Στη επιστολή μάλιστα τονίζει, πως σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, λόγω της μεγάλης διάρκειας
της οικονομικής κρίσης αλλά και της διετούς υγειονομικής κρίσης , εμφανίζονται
εξαντλημένες. Παράλληλα επισημαίνει, πως στις δυσμενείς αυτές συνθήκες, έχουν
προστεθεί και οι υψηλές χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργώντας προβλήματα
βιωσιμότητας, συρρικνώνοντας τα οικονομικά τους και εκτοξεύοντας το κόστος λειτουργίας
τους.
Προτείνει μάλιστα μια σειρά μέτρων που θα τις ενισχύσει. Αρχικά την μετατροπή του
συνόλου της ενίσχυσης που δόθηκε με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής στις
επιχειρήσεις, σε μη επιστρεπτέες προκαταβολές, για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες
εξακολουθούν να πλήττονται από τα συνεχιζόμενα μέτρα που επιβάλλει η πολιτεία για την
αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας.
Έπειτα αναφέρει ως σημαντική την αύξηση του ποσού της επιδότησης του κόστους
ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις και μέχρι ποσοστού τουλάχιστον 70% των
τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, με ταυτόχρονη χρονική επέκταση του προγράμματος
επιδότησης από την πολιτεία για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και για την ενημέρωσή μας ως προς αυτές.
Ο αναφέρων Βουλευτής

Πάνας Απόστολος

Αναλυτικά: