Η κατασκευή του «Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων χαμηλής περιοχής Ν. Μουδανιών» (περιοχή Αλμύρα) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα Ν. Μουδανιά.

Το έργο υλοποιείται στη χαμηλή υψομετρικά περιοχή του οικισμού των Ν. Μουδανιών, που εκτείνεται από το ύψος του ΚΤΕΛ μέχρι τη θάλασσα και από την οδό Ελευθερίας μέχρι την οδό Ηλιοπούλου.

Προβλέπει την κατασκευή κεντρικού οχετού, στον οποίο θα συμβάλλουν όλοι οι αγωγοί του νέου δικτύου και θα καταλήγει σε υπόγεια δεξαμενή, όπου με τη βοήθεια αντλιοστασίου θα διοχετεύονται τελικά τα όμβρια ύδατα στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεγάλης διατομής, που θα ξεκινάει από την οδό Μακεδονίας, στο ύψος του 2ου Νηπιαγωγείου, για τη βέλτιστη συλλογή των ομβρίων υδάτων και αυτής της περιοχής.

Μετά την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση των οδών.