Με την υπ’ αριθμ. 231.10.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. εντάχθηκε για χρηματοδότηση (ποσό ένταξης: 387.670,00€) το έργο: «Ανάπλαση της Κεντρικής Περιοχής του οικισμού Ν. Τενέδου στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Το έργο που θα κατασκευαστεί, περιλαμβάνει ήπιες επεμβάσεις, οι οποίες δεν θα επηρεάσουν τη φυσική ισορροπία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Κατασκευή νέων πεζοδρομίων για την ασφαλή κίνηση των πεζών,

Τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων,

Διάστρωση των επιφανειών ως ακολούθως:

των υφιστάμενων ασφάλτινων οδών με τσιμεντοκυβόλιθους,

των νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες τύπου “montana” και

των προσβάσιμων χώρων των πλατειών με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο.

Τοποθέτηση νέων δέντρων – θάμνων σε κατάλληλες θέσεις, καθώς και αρωματικών φυτών -συνδυαστικά με τις υφιστάμενες δεντροστοιχίες δέντρων.

Ειδική μέριμνα αποδίδεται στην εξασφάλιση άνετης πρόσβασης ΑΜΕΑ προς όλους τους χώρους με την κατασκευή των ειδικών διαβάσεων σε κατάλληλες θέσεις.