Αναζητούνται νέα άτομα για τη θέση barista σε κατάστημα στη Νικήτη.

Μπορείτε να στείλτε βιογραφικό με φωτογραφία στο jobs@bruno.gr με την ένδειξη «Χαλκιδική»