Συνολικά 121.543.143,28 ευρώ δόθηκαν στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας με τις δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει των οποίων καταβλήθηκε η 1η τακτική δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του 2022 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα χρήματα, προέρχονται από τα λεφτά των ΟΤΑ και δεν πρόκειται για κάποια έκτακτη ενίσχυση, αλλά για την αναμενόμενη πρώτη δόση για το νέο έτος.

Αναλυτικότερα:

I] Με την αριθμ. 4801/2022 Απόφαση, κατανέμονται 113.569.431,24 ευρώ από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 20212 στους 332 Δήμους.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος εδώ

II] Με την αριθμ. 3748/2022 Απόφαση δίνονται 7.973.712,04 ευρώ από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2022 στις 13 Περιφέρειες, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα Αιρετά όργανά τους.

Ειδικότερα για τους δήμους της Χαλκιδικής τα ποσά είναι τα εξής:

Το ποσό για κάθε Περιφέρεια αποτυπώνεται εδώ