Σε εξέλιξη οι εργασίες του έργου: “Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων παραλίας Διονυσίου (Περιοχή Μουριές)” που είναι ενταγμένο για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το έργο περιλαμβάνει σύστημα αποχέτευσης με αναρρόφηση (δίκτυα μήκους περίπου 6.860 μ. με τουλάχιστον 120 βαλβίδες και λοιπό εξοπλισμό), αντλιοστάσιο αναρρόφησης VS-2, καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο παραλίας Διονυσίου μήκους περίπου 1.160 μ., αναβάθμιση του υφιστάμενου αντλιοστασίου Διονυσίου, σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου και σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων κενού και Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Ακόμα, επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και τις ιδιωτικές συνδέσεις των ιδιοκτησιών. Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου 1000 μ. δικτύου.