Οι εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου για άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ., στην αίθουσα με αριθμό 12 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Η διεύθυνση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είναι : Μακεδονίας & Μ. Αλεξάνδρου, Πολύγυρος.

Ο αριθμός τηλεφώνου για επικοινωνία είναι: 23710-23915.

Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα γίνει από τη βορινή είσοδο του σχολικού κτιρίου. Η διαδικασία των εξετάσεων θα γίνει τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάδοσης του κορωνοιού covid 19.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν εκτός από την αίτησή τους και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής τους

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής που είναι το εξής:

mail@dipe.chal.sch.gr, έως και τη Δευτέρα 07-02-2022.

Τονίζεται και πάλι ότι δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν μόνον όσοι συμπλήρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν σε περιοχές του Ν. Χαλκιδικής.