Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο “Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα”.

Το έργο αφορά:

• στην κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Ανθεμούντα, την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής

• στη διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από τον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα.

Η συνολική χωρητικότητα της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ θα είναι περίπου 769.980 m3 και θα καλύψει τις ανάγκες διάθεσης των απορριμμάτων για περίπου 48,5 έτη. Το έργο κατασκευής περιλαμβάνει:

• την κατασκευή της Β’ Φάσης του ΧΥΤ Ανθεμούντα

• την αναβάθμιση της ΕΕΣ

• την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής

• τη διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από τον ΧΥΤΑ Ανθεμούντα και συγκεκριμένα για μήκος περίπου 604m.

Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία του.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 19/05/2022 ενώ λίγες ημέρες αργότερα στις 25/05/2022, θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,13 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 6,55 εκατ.) αναθέτουσα αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέλος, οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός 17 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.