Με δεδομένο, ότι οι παραλιακές περιοχές του Δήμου Πολυγύρου, αδυνατούσαν θεσμικά να ενταχθούν σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα λόγω πληθυσμού (απαιτούνται 2.000 και πλέον κάτοικοι ανά περιοχή), με την ενεργοποίηση του προγράμματος «Ταμείο ανάκαμψης» κατατέθηκε ήδη ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρηματοδότηση βιολογικών και αποχετευτικών δικτύων της παραλιακής ζώνης συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ, ώστε οι περιοχές αυτές να αναπνεύσουν περιβαλλοντικά και οικονομικά (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

Στη συνέχεια, επίσης στο «Ταμείο Ανάκαμψης», κατατέθηκε σχετικό αίτημα με ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπλαση ολόκληρου του παραδοσιακού οικισμού της Γαλάτιστας, η οποία κρίθηκε αναγκαία, λόγω των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που θα προηγηθούν, με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ.

Τέλος, με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των μελετών, «Ταμείο Ανάκαμψης», για τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια Ορμύλιας και Πολυγύρου, όπως επίσης και για τις τοπικές πολεοδομικές μελέτες των Δημοτικών Ενοτήτων Ζερβοχωρίων και Ανθεμούντα.

“Με στοχευμένες κινήσεις αγωνιζόμαστε- ρισκάρουμε- πετυχαίνουμε. Μέλημά μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τα χωριά μας”, ανέφερε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος.

#Χαλκιδική #Δήμος_Πολυγύρου #Αστέριος_Ζωγράφος #Ταμείο_Ανάκαμψης