Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει ότι από 20 Μαίου εως και τις 5 Ιουνίου 2022 γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής νέων και επανεγγραφής των ήδη φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Πολυγύρου.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις υπεύθυνες των παιδικών σταθμών μετά από ραντεβού.