Με συνεχείς παρεμβάσεις τα συνεργεία του δήμου Κασσάνδρας προχωρούν σε καθαρισμό περιοχών και εκτάσεων της εδαφικής επικράτειας του δήμου.

Από το περασμένο φθινόπωρο καθαρισμοί έλαβαν χώρα στον Γλαρόκαμβο, στην έκταση πλησίον της Σάνη (Χωραφινό ΤΥΠΕΤ) δίπλα σε ποιμνιοστάσια, ενώ ογκώδη και επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία απορρίμματα, απομακρύνθηκαν από πολλά σημεία.

Με τη συμμετοχή μηχανημάτων έργου και προσωπικού γίνεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εργασιών υπό την καθοδήγηση της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Τεχνικών έργων.

Μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 2,5 ετών ολοκληρώθηκε μεγάλη παρέμβαση καθαρισμού στις περιοχές Χανιώτη Μώλος, Άγιος Φανούριος και Άφυτος.

Παράλληλα τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης στις περιοχές Αγία Παρασκευή Λουτρά,Αγ.Φανούριο, Άθυτος, Καλλάνδρας, Κασσάνδρειας, Πευκοχώρι βιολογικό, Χανιώτη βιολογικό και Παλιούρι στη θέση Ελαιουργείο
Απομακρύνθηκαν αδρανή υλικά από την περιοχή Ποσειδίου Πούντα- Πόχοντα του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού του Ποσειδώνα και έγινε πλήρης διαμόρφωση χώρου με καθαρισμό της περιοχής αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κοπή χόρτων, αποκατάσταση του δρόμου για άνετη πρόσβαση πεζών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η περιοχή Ελαφίνα εντός του δάσους προς ΤΥΠΕΤ και για τον λόγο αυτό ο δήμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ως προς την ανάγκη περιβαλλοντικής αφύπνισης.