Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρη τριετή υποτροφία διδάκτρων και τροφείων, με διαμονή στο οικοτροφείο του Κολλεγίου Ανατόλια, που προσφέρει η Ελληνικός Χρυσός σε έναν/μία τελειόφοιτο/η μαθητή ή μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου για τη φοίτηση του/της και στις τρεις τάξεις του Λυκείου.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά έως τις 20 Μαΐου 2022, ενώ μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο 2310 398 203, με το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών του Κολλεγίου Ανατόλια.

Υπενθυμίζεται πως οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, στις 20 & 21 Ιουνίου 2022.

Η διαδικασία απονομής της υποτροφίας είναι η τυπική που ακολουθεί πανελλαδικά το Κολλέγιο Ανατόλια, το οποίο έχει και την πλήρη ευθύνη της διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας. Ειδικότερα, αυτή περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά στην ύλη της 3ης  Γυμνασίου και τέλος, εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών (Επίπεδο Β2). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες που κατοικούν στο Δήμο Αριστοτέλη, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν, με Γενικό Μέσο Όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 18,5 στην Γ΄ Γυμνασίου και με οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά οικογένειες με ένα παιδί και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική «ευκαιρία και εμπειρία ζωής», που στοχεύει στην ενίσχυση της αριστείας του μαθητικού δυναμικού του Δήμου Αριστοτέλη, μέσω της παροχής του βέλτιστου δυνατού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται θα αποτελέσουν ανεκτίμητα εφόδια στην μετέπειτα προσωπική, εκπαιδευτική, αλλά και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη του μαθητή ή της μαθήτριας που θα επιλεγεί.