Σε μικρές καθημερινές παρεμβάσεις προχωράει ο δήμος Αριστοτέλη, όπου αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη αγροτικού δρόμου στο “Πεταλίδι” και η συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στα Πυργαδίκια.