Την 6/6/2022 στις 11:00 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Δήμου Σιθωνίας θα πραγματοποιηθεί δημοπρασία για μίσθωση του ΚΑΠΗ Νικήτης.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν στο Νομικό Πρόσωπο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 23750 20152

#Δήμος_Σιθωνίας #Χαλκιδική