Εργασίες στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Παρασκευή 27 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης παλιών φωτιστικών και τοποθέτησης φωτιστικών για το δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, στον κυκλικό κόμβο ΣΕΔΕΣ.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 κατά τις ώρες 08.00 π.μ.- 15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

#Χαλκιδική #ΠΚΜ #Εργασίες #Πολύγυρος