Το Γυμνάσιο Κασσάνδρας συμμετείχε στους 5ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Η γλώσσα μου … ο κόσμος μου», οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Webex σε δύο φάσεις, την προκριματική (Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022) και την τελική (Κυριακή, 15 Μαΐου 2022).

Οι μαθητές που συμμετείχαν είναι οι κάτωθι:

Γιαννιό Νικόλαο (τακτικό μέλος), Νταλιάρη Κυριακή (τακτικό μέλος), Παπαστεφάνου Θεοδώρα (τακτικό μέλος), Τσελεπή Χριστίνα (τακτικό μέλος), Ρίντο Φιόρι (τακτικό μέλος), καθώς επίσης και τις μαθήτριες Μανώλη Αθηνά (αναπληρωματικό μέλος), Πατσαβέλλα Κωνσταντίνα (αναπληρωματικό μέλος), Σελμανλλάρι Γιουκέσι (αναπληρωματικό μέλος).

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί δράσης:

Ανθοπούλου Ελένη

Κατσώνη Ολυμπία

Μάνθου Βασιλική