Αρχαίο κιονόκρανο βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή της Χανιώτης, από λουόμενους τουρίστες, που ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Έπειτα από τις πρώτες έρευνες διαπιστώθηκε πως πρόκειται για αρχαίο κιονόκρανο, για τον εντοπισμό του οποίου ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ για την ασφαλή μεταφορά του.

Τι είναι το Κιονόκρανο ή Κυανόκρανο 

Κιονόκρανο (Κιονόκρανον) ονομάζεται το λεγόμενο “κράνος”, η κεφαλή του κίονα, που επιστέφει μία κολόνα, (κοινώς: κεφαλοκόλονο ή κεφαλοκολόνα ). Κιονόκρανα απαντώνται από την αρχαία αρχιτεκτονική μέχρι και τη σύγχρονη.

Το κιονόκρανο είναι το ανώτερο μέλος του κίονα το οποίο και φέρεται να υποβαστάζει το επικαθήμενο σ΄ αυτό επιστύλιο (οριζόντιο μέρος) της οροφής του οικοδομήματος. Το ανώτερο αυτό τμήμα του κίονα ποικίλει τόσο κατά το σχήμα όσο και κατά τη διακόσμηση, καθώς και κατά τόπο, χρονική περίοδο και ύλη.

Φωτογραφία: Ιωάννης Κολοκυθάς

#Χαλκιδική #Κιονόκρανο #Χανιώτης