Η δικηγόρος Αναστασία Γιοβανοπούλου μιλά στο Xalkidikipolitiki και τη Σουζάνα Καζάκα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Τι είναι όμως η ρήτρα αναπροσαρμογής; Η κα. Γιοβανοπούλου μας εξηγεί: «Είναι τα ψιλά γράμματα που υπάρχουν στη σύμβαση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη ρήτρα, ο πάροχος τροποποιεί μονομερώς τις τιμές κατανάλωσης με βάση τις διεθνείς τιμές». Η κα. Γιοβανοπούλου εφιστά την προσοχή των καταναλωτών όσον αφορά την υπογραφή συμβολαίων μέσω τηλεφωνικής προφορικής ενημέρωσης, με δέλεαρ τις σταθερές τιμές στο ρεύμα, και με κίνδυνο ο πάροχος να έχει δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους όρους και να μεταβεί σε κυμαινόμενο τιμολόγιο, να θέσει σε ισχύ τη ρήτρα, με συνέπεια την αύξηση των λογαριασμών.

Στην περίπτωση που ο πάροχος τροποποιεί μονομερώς το συμβόλαιο του πελάτη, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο 60 ημέρες πριν από την έναρξη της αλλαγής. Το κόστος όμως παραμένει υψηλό. Οι καταναλωτές αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει αύξηση για την οποία δεν ενημερώθηκαν, έχουν τη δυνατότητα σε εύλογο χρόνο να υποβάλλουν ενστάσεις, και ο πάροχος υποχρεούται να απαντήσει επί των αντιρρήσεων. Ο καταναλωτής επίσης μπορεί να απευθυνθεί στις ενώσεις καταναλωτών και ως έσχατη λύση στα πολιτικά δικαστήρια.

«Στα δικαστήρια εκκρεμούν ήδη δύο συλλογικές   προσφυγές και αναμένεται τελικά να κριθεί αν υπάρχει καταχρηστικότητα αναφορικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής», τονίζει η κα. Γιοβανοπούλου.

Ωστόσο, υπάρχουν ιδιώτες καταναλωτές που δεν μπορούν να κινηθούν νομικά λόγω κόστους. Με εξαίρεση επιχειρήσεις όπου σε κάποιες περιπτώσεις υπέρογκων λογαριασμών έχει επιτευχθεί συμβιβασμός με τον πάροχο, οι υπόλοιποι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. «Οι καταναλωτές που διαφωνούν με τους λογαριασμούς που έλαβαν, καλό είναι να ρυθμίσουν το ποσό και να αναμένουν την έκβαση των αποφάσεων των συλλογικών αγωγών, διότι αν κριθεί καταχρηστική η ρήτρα αναπροσαρμογής θα αναγκαστεί και ο πάροχος να την ανακαλέσει με κάποιον τρόπο. Μόνο σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβούν σε ρύθμιση, αν απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης η μόνη λύση είναι τα ασφαλιστικά μέτρα. Ήδη έχουν χορηγηθεί στην επικράτεια πολλές τέτοιες προσωρινές διαταγές για να μην γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές», διευκρινίζει η κα. Γιοβανοπούλου.

 

Αναστασία Γιοβανοπούλου – Σύντομο βιογραφικό

Δικηγόρος με Α.Μ. 181 Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής.

  • Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νέας Προποντίδας.
  • Επιστημονικός Συνεργάτης του Βουλευτή κυρίου Γεωργίου Βαγιωνά από 30/8/2019 μέχρι και σήμερα.
  • Πτυχιούχος  Νομικής  Σχολής του Α.Π.Θ.
  • Αριστούχος Μεταπτυχιακών σπουδών Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού δικαίου με βαθμό «Λίαν Καλώς» Νομικής Σχολής  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Αριστούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών  στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».