Επίσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, πραγματοποίησε ο Γενικός Πρόξενος της Αυστρίας στην Αθήνα κ. Christoph Reitinger και η Επίτιμη Πρόξενος της Αυστρίας στη Θεσσαλονίκη κα. Evelyn W. Papadopoulou.

Η συζήτηση που έγινε αφορούσε κυρίως τουριστικά και εργασιακά θέματα καθώς επίσης και θέματα για τις ομορφιές και υποδομές της Χαλκιδικής.