Με 1.527 νέες θέσεις εργασίας υποδέχτηκε η Χαλκιδική το πρώτο τρίμηνο του 2022 σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θέλουν τη Θεσσαλονίκη να είναι πρώτη με 1.841 νέες θέσεις εργασίας κατά το ίδιο διάστημα.

Η ΠΚΜ βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, κατά το α΄ τρίμηνο του 2022, ξεπερνώντας εντυπωσιακά την αντίστοιχη της Αττικής, όπως προκύπτει από  την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο  Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της ΠΚΜ, επί των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Το γεγονός ωστόσο, ότι ο φετινός Μάρτιος, συγκρινόμενος με προηγούμενες χρονιές, κατέγραψε ισχυρό θετικό ισοζύγιο, σε 5 από τις 7 Π.Ε. της ΠΚΜ παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, την ενεργειακή κρίση  και το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργεί αισιόδοξες προσδοκίες  για την εξέλιξη της  τρέχουσας χρονιάς σε επίπεδο Περιφέρειας.

Όσον αφορά στις τάσεις απασχόλησης, διαπιστώνεται σταθερή ανοδική τάση της γυναικείας απασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς  και το Α΄ τρίμηνο του 2022, τόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και σε επίπεδο χώρας.

Σε ό, τι αφορά στα δυναμικά επαγγέλματα, υπάλληλοι γραφείου, και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση (σερβιτόροι, μάγειρες κλπ), συνεχίζουν να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.

Γυναικεία απασχόληση

Από το σύνολο των 24.916 ν.θ.ε. που δημιουργήθηκαν κατά το 2021 στην ΠΚΜ, το 52,4% κατελήφθη από γυναίκες. Στο σύνολο  των ν.θ.ε.  που δημιουργήθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2022 στη Χώρα το 47,1%  κατελήφθη από γυναίκες. Αποδεικνύεται ότι με συμμετοχή κατά 44,5% στο εργατικό δυναμικό της Χώρας, συνεχίζεται σταθερά η βαθμιαία ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.

 

Πίνακας 4: Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης ανά Φύλο στη Χώρα,                             Α’ 3μηνο 2021-2022
  α’ τρίμηνο 2022 Στο σύνολο α’ τρίμηνο 2021 Στο σύνολο
Άρρενες 12574 52,9% 26412 54,2%
Θήλεις 11184 47,1% 22320 45,8%
Σύνολο 23758 100,0% 48732 100,0%

 

Δυναμικοί Κλάδοι και Επαγγέλματα στην Ελλάδα κατά το Α’ 3μηνο του 2022.

Στην Ενότητα που ακολουθεί απεικονίζονται οι δυναμικοί Κλάδοι και τα Επαγγέλματα, ανά μήνα για το σύνολο της Χώρας, με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ιανουάριος 2022

Το πιο δυναμικό  επάγγελμα από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. κατά τον Ιανουάριο, ήταν με διαφορά το Διδακτικό προσωπικό, Δάσκαλοι, Καθηγητές’ με 4.967 ν.θ.ε. (5.692 πέρυσι).

Στη 2η θέση ήταν το ‘Ανειδίκευτοι εργάτες’ με 1.484 ν.θ.ε. (1.524 πέρυσι), στην 3η το ‘Συσκευαστές, χειριστές μηχ/των τροφίμων’ με 1.051 (785 πέρυσι) και στη 4η το ‘Τεχνίτες οικοδομικών εργασιών’ με 696 (709 πέρυσι).

 Φεβρουάριος 2022  

Ο πιο δυναμικός  κλάδος  από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν τα Καταλύματα με 2.485 ν.θ.ε. (Πέρυσι λόγω πανδημίας ήταν η ‘Δημόσια Διοίκηση-Υποχρ. Κοινων. Ασφάλιση).

Στη 2η θέση  ήταν οι  ‘Δραστ/τες Υπηρεσιών Εστίασης’ με 1.751 ν.θ.ε.  και το ‘Χονδρικό Εμπόριο’ στην 3η με 1.026 ν.θ.ε,

 Μάρτιος 2022           

Ο πιο δυναμικός  κλάδος  από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. τον συγκεκριμένο μήνα, ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους τα ‘Καταλύματα’ με 15.127 ν.θ.ε. (1.349 πέρυσι), γεγονός που αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες των επιχειρηματιών  για μια πολύ καλή τουριστική χρονιά.

Ως προς τα Επαγγέλματα  το πιο δυναμικό από πλευράς δημιουργίας ν.θ.ε. κατά τον Μάρτιο ήταν, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι ‘Υπάλληλοι Γραφείου’ με 5.434 ν.θ.ε. (3.583 πέρυσι), ενώ στις επόμενες θέσεις βρίσκονται επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο των Καταλυμάτων.

Σχετικά με τα στοιχεία, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας δήλωσε τα εξής:

«Ο Μηχανισμός  Διάγνωσης  των Αναγκών  της Αγοράς Εργασίας αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου ένα  πολυτιμότατο εργαλείο. Καταφέραμε να έχουμε πληροφόρηση με διαρκή ροή και με τη μέγιστη ακρίβεια, των δεδομένων, των μεταβολών και  των τάσεων της απασχόλησης  στην Κεντρική Μακεδονία, ανά πάσα στιγμή. Κατέχοντας αυτή  τη γνώση, μπορούμε να κινηθούμε με μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση  των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών  μας και την ακόμη πιο αποδοτικότερη διοχέτευση  των διαθέσιμων πόρων.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας εμφανίζει σταθερά ανοδική πορεία το 2021 και το πρώτο τρίμηνο  του 2022  με αξιόλογη δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα,  ενώ τον Φεβρουάριο και  τον Μάρτιο παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, υπάρχει ενδιαφέρουσα κινητικότητα στον τομέα  του τουρισμού. Αυτή  η εικόνα είναι σαφώς αισιόδοξη για τη συνέχεια, και ελπίζουμε ότι θα αποτυπωθεί ανάλογα και στα στοιχεία  του δεύτερου τριμήνου του 2022».