Στη σημερινή Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειών και Παραγωγών AREFLH, με αντικείμενο τα οπωροκηπευτικά, στο Τρέντο της Ιταλίας, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Κατερίνα Ζωγράφου.

Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον κλάδο των οπωροκηπευτικών, όπως αυτές διαμορφώνονται με την ενεργειακή και κλιματική κρίση. Η συμμετοχή επίσης στη συζήτηση ευρωβουλευτών που επεξεργάζονται τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική όπως των Dorfmann, Aguilera, Tolleret, De Castro και αξιωματούχων της DG Agri, έδωσε τη δυνατότητα σχετικών παρεμβάσεων.

#Ζωγράφου #Χαλκιδική #Ιταλία #Παραγωγοί