Απάντηση έλαβε ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας από τον Υπουργό Υγείας στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση σχετικά με την υποστελέχωση του ΕΟΠΥΥ Χαλκιδικής.

Στην Απάντησή του προς το Βουλευτή ο κ. Πλεύρης ανέφερε, πως οι ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Ν. Χαλκιδικής καλύπτονται από το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό (5 πέντε υπάλληλοι) και υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσής τους από επικουρικό προσωπικό, ενώ η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ και έως την ολοκλήρωσή της δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης των οργανικών μονάδων με μόνιμο προσωπικό.

Για το ζήτημα της ίδρυσης φαρμακείων αναφέρεται, πως για να μπορέσει ο Οργανισμός να ιδρύσει νέα φαρμακεία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναμενόμενη ύπαρξηΟργανογράμματος, βάσει του οποίου θα μπορούν να προκηρυχθούν νέες θέσεις εργασίας μόνιμου υγειονομικού προσωπικού, το οποίο μπορεί να στελεχώσει τα νέα φαρμακεία του.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά: «Δυστυχώς με την παρούσα Απάντησή του Υπ.Υγείας επαναλαμβάνει, πως δεν υπάρχει πρόθεση αρχικά για υλοποίηση ουσιαστικού και με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα Οργανογράμματος που θα δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει η Υπηρεσία χωρίς προβλήματα εξυπηρετώντας πλήθος αναγκών ασφαλισμένων της Χαλκιδικής, αλλά και επισκεπτών της, ενώ η  μοναδική λύση που δίνεται για τη στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας είναι αυτή του επικουρικού προσωπικού».

Το ακριβές κείμενο της ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ του Υπουργούέχει ως εξής :