Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου και της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικής επιφάνειας 57,696 τ.μ., για εποχιακή χρήση 6 μηνών, στη θαλάσσια περιοχή ΝΤΕΚ της νήσου Διάπορος στη Βουρβουρού Χαλκιδικής,  για λογαριασμό της εταιρείας WHPD S.A., με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών. Η πρόσβαση στην εν λόγω πλωτή εξέδρα, θα γίνεται μέσω διαδρόμου σύνδεσης 13,50 τ.μ.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας επιφάνειας 119,41 τ.μ. και 2 διαδρόμων επιφάνειας 6,32 τ.μ. ο κάθε ένας, στη θέση Ακρωτήρι Μπόχαλης στη Ζάκυνθο, για λογαριασμό της εταιρείας ΛΕΣΑΝΤΕ Α.Ε. και με σκοπό την πρόσβαση λουομένων σε δύσβατες παραλίες ή θαλάσσιες περιοχές. Η εν λόγω πλωτή εξέδρα, προορίζεται για εποχιακή χρήση μέχρι 6 μηνών.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.