Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2022-2023, ανά Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας με δεδομένα στοιχεία, το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Ειδικότερα στη Χαλκιδική τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν πλέον έχουν μηδενικό αριθμό μαθητών και ήταν ήδη σε αναστολή.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η λειτουργία των:

  • Τριθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου, που από το 2013 είχε μηδενικό αριθμό μαθητών
  • Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Βάβδου. Ήταν σε αναστολή εδώ και 4 χρόνια
  • Τριθέσιο δημοτικό σχολείο Ν. Ηράκλειας, που ήδη ήταν σε αναστολή με μηδενικό αριθμό μαθητών
  • Μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Τορώνης που είναι σε αναστολή 2 χρόνια τώρα, χωρίς μαθητές.

Επίσης στη Χαλκιδική αναστέλλεται η λειτουργία των μονοθέσιων νηπιαγωγείων, Δουμπιών, Αγίου Παύλου, Ν. Τενέδου και του ειδικού Νηπιαγωγείο Αρναίας για τους ίδιους λόγους.