Αντιπλημμυρική θωράκιση με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πραγματοποιήθηκε σε τρία σημεία στη τοπική κοινότητα της Μεγάλης Παναγίας.

Ο Δήμος Αριστοτέλη και ο Δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των κοινοτήτων καθώς και των πολιτών της δημοτικής ενότητας.