Εγκαταστάθηκαν τα πρώτα τουρνικέ για τον έλεγχο των φοιτητών του ΑΠΘ και οι σπουδαστές που αντιδρούν στο νέο μέτρο προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με το Open, τα τουρνικέ τοποθετήθηκαν στις εισόδους του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Πρόκειται για τον περιστρεφόμενο μηχανισμό που τοποθετείται στην είσοδο κτιρίων και χώρων (π.χ. στις τράπεζες, στο μετρό ή σε εταιρείες) και επιτρέπει να εισέρχεται στον χώρο ένα άτομο κάθε φορά έπειτα από έλεγχο ή με την επίδειξη κάποιου εγγράφου. Στην περίπτωση των ΑΕΙ, βέβαια, ο έλεγχος θα γίνεται ψηφιακά.